Varför finns inga fossilfynd av giraffer med

längre och längre halsar?